Idővonal

Alsónémedi története képekben az első írásos feljegyzéstől napjainkig

Alsónémedi idővonala

1000
1000

Régészeti leletek

Férfi sír kettős állattemetkezéssel (Alsónémedi-Kenderföldek, Badeni kultúra) Alsónémedi a legrégebbi Pest megyei települések közé tartozik. Első okleveles említése 1067-ben történt, de már jóval ezt megelőzően, mintegy négyezer éve lakott hely – ahogy azt a régészeti leletek is igazolják. A település története az újkőkorig vezethető vissza. A forrásanyagot a Kenderföldek homokdűnéje..Read more

1067
1067

Településünk első írásos említése

1100
1100

Keresztelő kút a katolikus templomban

1100

Áldoztató rács a katolikus templomban

Johanniták korából származik, ahogyan a keresztelő medence is.

1267
1267

IV. Béla 1267. évi oklevele

Alsónémedi a legrégibb Pest megyei községek közé tartozik. Bár a község ősi „Nywyg” nevét IV. Béla 1267. évi oklevele őrzi meg számunkra, de ugyanez az oklevél átírásban tartalmazza a Borsod megyei százdi monostor keltezés nélküli alapító okmányát, amelyet Salamon király (1063-1074) erősített meg. Az eredeti oklevél egy Pest városától délre fekvő..Read more

1268
1268

Némedi és környéke 1268—1398 között

IV. Béla király – alig egy évvel előző említett oklevele kibo­csátása után, meghagyja a budai prépostnak, hogy a Neveg földön élő Benedeket és testvérét akik előzőleg fehérvári várjobbágyok voltak és a szigeti apácák jobbágyságát magukra vállalták – adja át a szigeti apácáknak. 9 Ugyanez az oklevél megemlíti, hogy az ugyanott..Read more

1398
1398

A Váci Püspökség földesurasága alatt 1398-1541

  Az új földesúr legelőször is birtokai határát kívánta tisztázni. A határjárás formailag a szigeti apácák kérésére történt taksonyi birtokuk határainak megállapítása végett már 1399. november 18-án. Az északi határ a Dunánál a Haraszti erdőnél kezdődik, áthalad két árkon, majd Zeechtelke mellett egy úton bizonyos házak irányában Velk Medes erdő..Read more

1559
1559

Alsónémedi és Vány 1559. évi török adóösszeírása

A vesztes mohácsi csata után a török csapatok sűrűn járták a főváros környékét, először közvetlenül a csata után 1526 szeptemberében. 1527. augusztus vegén német csapatok szállták meg Budát. 1529. szeptember 3-án Szolimán vívni kezdi Buda várát, néhány nap múlva birtokába kerül. Ezúttal még átadja János királynak. Egy évre rá német..Read more

1631
1631

Református aranyozott úrvacsorai kehely (restaurálás előtt)

Ajándékozta Szentmiklósi Marczinkó Máté

1686
1686

Élet a kuruc időkben és azon túl

A felszabadító háborúk Buda visszafoglalása után tovább folytatódtak. A törököket csak hosszas, évekig tartó véres harcok után lehetett az országból kiverni. A volt hódoltság területe rendkívül sokat szenvedett a harcoló csapatoktól. A kor szokása szerint a hadszíntér lakosságának kellett eltartania, élelemmel ellátnia a küzdő seregeket. Amíg a háború kimenetele nem..Read more

1692
1692

Újjátelepülés és élet a kuruc időkben 1692-1711

A felszabadító háborúk Buda visszafoglalása után továbbfolytatódtak. A törököket csak hosszas, évekig tartó véres harcok után lehetett az országból kiverni. A volt hódoltság területe rendkívül sokat szenvedett a harcoló csapatoktól. A kor szokása szerint a hadszíntér lakosságának kellett eltartania, élelemmel ellátnia a küzdő seregeket A török uralom alatt egyébként is..Read more

1701
1701

A váci püspök dézsma pincéje a mai Betyár étterem alatt

1712
1712

A kuruc idők után

A kuruc idők után csendesebb korszak virradt Alsónémedire is. A község lassan kezdte összeszedni magát. Az elszenvedett csapások óriásiak voltak és a „békés” korszak is csak látszólagos volt. Az adókivetésekből, helyesebben azok össze­géből némileg következtethetünk a község fejlődésére és viszonylagos helyzetére. Érdemes ebből a szempontból Némedit a szomszéd községekkel összevetnünk...Read more

1730
1730

A katolikus halotti anyakönyv egy oldala

1751
1751

Althann család címere a katolikus templom bejárata felett

1751

Katolikus templom

Alsónémedi legrégebbi épített értékei közül kiemelkedik a barokk stílusban épült római katolikus templom. A Fő út mellett a kereszténység ősi szimbólumával, a kereszttel és az építmény tekintélyt parancsoló magasságával jelzi az itt elhaladónak az Isten háza a közösség megbecsült, féltő gondoskodással megóvott épülete. Az idei év fordulóján 265 évessé vált..Read more

1771
1771

Az úrbérrendezéstől a jobbágyság megszűnéséig 1771-1848

Történetírásunkban közismert tény, hogy az úrbérrendezés az alföldi részeken nem kedvezett a jobbágyságnak. Az úrbérrendezés merev társadalmi és gazdasági formák közé szorította a parasztságot és fékezte a fejlődési lehetőségeket. A közegészségügyi viszonyok általános javulása, amely főleg a középkorban annyira gyakori járványok kimaradásában jelentkezett, a lakosság nagymérvű szaporodását eredményezte. A lakosság..Read more

1785
1785

Első katonai felmérés (térkép) Alsónémediről

1787
1787

A katolikus Öregtemető egyik legrégibb, még ép sírköve

A halál előtt a legtöbb ember megilletődve áll. Ennek két fő oka van Egyik ok az, hogy elvesztünk valakit szeretteink közül, megszűnik a vele kapcsolatos élmények sorozata s ez magában elég ahhoz, hogy szomorúsággal töltsön el valamennyiünket. A másik ok a saját elmúlásunk felett érzett félelem. Tudjuk, hogy meg kell..Read more

1790
1790

Római Katolikus Egyházközség Historia Domusának (plébánia-történetének) első oldala

1804
1804

Római Katolikus Templom középső (Szent Mihály) harangja

1852
1852

Községi pecsét

1894
1894

Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakulása

1899
1899

Budapesti Hírlap cikke 1899. 07. 10.

1899

Budapesti Hírlap cikke

1901
1901

Utcarészlet

1902
1902

Gyáli úti kereszteződés

1904
1904

Katolikus kápolna az Öregtemetőben

1910
1910

Református templom

1910

Református templom udvara istentisztelet után

1910

Képeslap Alsónémediről

1911
1911

Katolikus templombelső

1913
1913

Rózsafűzér Társulat megalakulása

1915
1915

Magyar Királyi Posta épülete (volt helyi pártház, ma művelődési célokat is szolgál)

1916
1916

Katonák a kocsmában söröznek

1917
1917

Paraszti temetés

1917

Tábori képeslap az I. Világháborúból

1919
1919

Némedi férfiak és asszonyok a laktanya előtt

1920
1920

Szívgárda

1921
1921

Katolikus templom harangjának szentelése

1922
1922

Képeslap a múltból

1922

Katolikus templom sekrestye felőli része

1922

Plébánia

1924
1924

I. világháborús emlékmű avatása

1924

Levente zenekar

1924

Alsónémedi tűzoltók

1925
1925

Fogyasztási szövetkezet (Hangya)

1925

Az alsónémedi Georgi Popgeorgiev Bolgár kertész már akkor a budapesti piacra készítette áruját

1926
1926

Utcakép a katolikus templommal

1929
1929

Daloskör első évi közgyűlése

Magyar Dal folyóirat 1929.

1930
1930

Fő útról készült képeslap

1930

Óvodai gyerekcsoport

1931
1931

Fő út

1931

Hús és hentesüzlet

1932
1932

Alszegi lányok pesti legényekkel ismerkednek

1932

Alsónémedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

1933
1933

Budapesti Hírlap cikke 1933. 06. 01.

1933

Az Alsónémedi Hitelszövetkezet vezetősége

1933

Készül a hordó a kádármester keze nyomán

sc

1933

Kádárműhely

1933

Alsónémedi Katolikus daloskör

1933

Járási versenyen elért I. helyezést elért csapat

1935
1935

A falu bikája

1935

Iparosok pöttyös ruhás bálja

1935

Gabona Cséplés

1936
1936

Pesti Hírlap – Sárga csikó filmbemutató

1937
1937

Takarékpénztárt Rt. épülete, ma a Községháza

Mai Polgármesteri Hivatal épülete

1938
1938

Református templomról készült képeslap

1941
1941

Katolikus öregtemető

1942
1942

Jellegzetes alsónémedi lakóház

1943
1943

Esküvő násznéppel és az ifjú párral

,

1943

Melléképület családi ház udvarán

1944
1944

Képeslap a múltból

1945
1945

A katolikus elemi iskola dobogós tanterme

1945

Első Világháborús emlékmű a mai helyén

1945

Indulás a szüreti felvonulásra

1945

Rádai tanya és lakói

1950
1950

A Némedi Csárda

1950

Állami Általános Iskola (a volt római katolikus iskolaépület)

1950

Sutyulás (szőlőpréselés)

1950

Tejüzem dolgozói

1950

Régi képeslap

1951
1951

Szüreti felvonulás résztvevői

1951

Vasárnapi életkép

1951

Topeka útépítés

1952
1952

Cséplés

1952

Folyik a munka a bolgár kertészetben

1952

Ebédszünet

1952

A Kovácsműhely udvarán

1952

Egy másik kovácsműhely előtt…

1952

Húsbolt hentesekkel

sh

1952

Hentes birkavágáskor

fo

1953
1953

Tanterem diákokkal

1953

Elemi iskola diákokkal

1954
1954

Színi előadás helybéli lakosok előadásában

1954

Színi előadás helybéli lakosok előadásában

1954

Cséplőgép

1955
1955

Lakóház

1955

Húsvéti locsolók lovaskocsin

1955

Húsvéti locsolók úton a leányokhoz

1955

Alsónémedi zarándokok Mátraverebély-Szentkúton

1955

Amikor még szekérrel jártak a locsoló legények

1955

Némedi búcsúsjárók Jászberényben

1957
1957

Életkép

1957

Juhász Sándor Nagytiszteletű úr beiktatása

1958
1958

Konfirmálás a református templomban

1958

Pesti leányok kocsikáznak alsónémedi legényekkel

1958

Cséplés

1959
1959

Magyari utcai (volt római katolikus iskola) iskolaépület

1959

Alszegi életkép

1960
1960

ASE focisták

1960

Sirató asszonyok

1961
1961

Képeslap a múltból

1961

Utcarészlet gyerekekkel

1961

Motorkerékpárral a faluban

1962
1962

Az alsó csintova és a Juhász-féle (hentes-) ház

1962

Református legényegylet

1962

Az alsó csintova és a Juhász-féle (hentes-) ház

1963
1963

Utcakép

1963

Lakóház a 60-as években

1963

Légifotó Alsónémediről

http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/67053?r=1&c=2130060:5993021:10kaüm

1964
1964

Az egykori Tanácsháza, ma Községháza

Mai Polgármesteri hivatal épülete

1965
1965

Benzinkút a Fő úton

1965

Lakodalmas ment a Fő úton

1965

Falusi zenekar egy lakodalom után

1966
1966

Képeslap a múltból

1966

Életkép szüretkor

1967
1967

A platánsor növésben

1968
1968

dr. Juhász István olimpiai bajnok labdarúgónk

1968

Kossuth Lajos utca

1971
1971

Községi könyvtár a katolikus templom mögött

1972
1972

Mocsári Gedeon bőrmíves

1973
1973

Alszegi parasztház

1977
1977

Ágasfás lakóház

1981
1981

Falusi zenekar

1988
1988

Gázvezeték építése Alsónémedin

1989
1989

Lekerül a vörös csillag a vasbolt tetejéről

1990
1990

Jegyzőkönyv az önkormányzat alakuló üléséről

1990

Első polgármesteri megbízólevél

1991
1991

Életterünk Némedi, ma Alsónémedi Hírmondó

1991

Általános Iskolánk névadó ünnepségéről szóló tudósítás

1991

Betyár vendéglő és Kossuth mozi

1991

Középeurópa első kisállat temetője településünkön létesült

1995
1995

Első telefonkönyv

1996
1996

Egészsges ivóvizet minden alsónémedi lakosnak

1996

II. világháborús emlékmű a Dózsa György téren

1997
1997

Elkészült a faluház

1997

Egy őszinte vallomás, Végh Albert bácsi verse

1997

Légifelvétel a katolikus templomról

1998
1998

Elkerülő út alapkő letétele

1999
1999

Az 1848-as szabadságharc hősi halottjainak emléktáblája

1999

Aradi vértanúk kopjafája a Szabadság téren

2000
2000

Településünk is kapott milleniumi zászlót

2000

Székely kapu a Dózsa György téren

2001
2001

A második évezred első búzaszentelőjét településünkön tartották

2004
2004

CBA logisztikai központ alapkő letétel

2006
2006

Trianoni emléktábla az Első Világháborús szobor talapzatán

2006

Óvoda bővítése tornaszobával

2006

Szent István király mellszobra

2006

1956-os forradalom emléktáblája a községháza oldalán

2006

Trianoni emléktábla

2006

Szent István tér szoborral

2006

Szabadság tér napjainkban

2006

Nagygödör a felújítás után

2007
2007

Hálszy Károly síremléke Ócsán

2007

A 940 éves évfordulóra kiadott könyv borítója

2008
2008

Téli tájkép, háttérben a református templommal

2009
2009

Új sportcsarnok és iskolaszárny építése

2009

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet emlékérem

2009

Jellegzetes némedi étel – gölödin leves

2009

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Szent István téri épülete

2010
2010

Katolikus templom napjainkban

2010

Református templom napjainkban

2011
2011

ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0156  

2011

Alsónémedi platánsor napjainkban

2011

Falu határában

2012
2012

Nagygödör téri játszótér átadása

2012

Atlétikai pálya átadása

2013
2013

Gumiburkolatú sportpálya átadása

2014
2014

Szőlőprés és daráló a faluház tornácán

2015
2015

Szivárvány KRESZ park átadása

Az Alsónémedi Községért Közalapítvány a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. támogatásával kerékpáros tanpályát, mini KRESZ-parkot épített a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére.

2015

Felújított szennyvíztelep átadása

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

2015

A korábban volt Alsónémedi és Vidéke takarékszövetkezet központja

2016
2016

Áder János köztársasági elnök fejet hajt Halászy Károly emléktáblája előtt Ócsán

2017
2017

Gyermekorvosi és Védőnői rendelő átadása

2017

Művelődési Ház átadása

További fotók >>> Katolikus szentmise >>> Református istentisztelet >>> Jubileumi ünnepség >>> Államalapítók >>>